Konsultacje Oferty – tryb pozakonkursowy Oferta Instytutu Kultury Ireneusza Ślusarczyka

Publikowana oferta poddawana jest konsultacjom społecznym w ramach trybu pozakonkursowego.

Artykuł zawiera treści będące w posiadaniu podmiotu publicznego, które nie zostały przez niego wytworzone. Dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której organ nie jest uprawniony (art. 3 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych – Dz.U. z 2019, poz. 848 ze zm.).

Skip to content
Copy link