Demontaż komputerów – ważne informacje dla beneficjentów projektu 8.3

Drodzy Mieszkańcy,
od poniedziałku 22. lutego do piątku 26.lutego, firma BajtNet obsługująca od kątem technicznym projekt 8.3 “Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu gminy Kije” będzie demontowała sprzęt komputerowy od osób, które zadeklarowały jego zwrot i podpisały protokoły zdawczo-odbiorcze, przekazując je do Urzędu Gminy.

W związku z tym prosimy, aby przygotować sprzęt do odbioru tj.:

  • należy przegrać na własne nośniki dane oraz zdjęcia z urządzeń, ponieważ zostaną one bezpowrotnie utracone;
  • w miarę możliwości prosimy o przygotowanie pudełka fabrycznego;

Stan techniczny komputerów zostanie sprawdzony przy beneficjencie.

Z uwagi na warunki atmosferyczne anteny, które są integralną częścią zestawu, a zostały umieszczone w trudno dostępnym miejscu będą demontowane w późniejszym terminie, o którym poinformujemy.

Uwaga!
W razie nieobecności mieszkańca w dniu demontażu, będzie można umówić się z obsługą techniczną w innym, dogodnym terminie (jednak nie później niż do 26. lutego 2021r.). Kontakt do firmy demontującej: +48 502 137 438

Prosimy o przekazywanie tej informacji wszystkim zainteresowanym.

Skip to content
Copy link