Lista Zalecanych Odmian na terenie województwa świętokrzyskiego

Dyrektor Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Słupi podjął decyzję o utworzeniu Listy Zalecanych Odmian (LZO) do uprawy na obszarze naszego województwa na rok 2021 dla pszenicy ozimej, pszenicy jarej, pszenżyta ozimego, żyta ozimego, jęczmienia jarego, owsa, ziemniaków: bardzo wczesnych, wczesnych, średniowczesnych, średniopóźnych i późnych, łubinu
wąskolistnego, łubinu żółtego, rzepaku ozimego, grochu siewnego, bobiku i soi. Oto ona:

Lista Odmian Zalecanych na rok 2021

dla województwa świętokrzyskiego

Pszenica ozimaPszenżyto ozimeŻyto ozime
1. LINUS1. BOROWIK1. DAŃK. AMBER
2. RGT KILIMANJARO2. MELOMAN2. DANK. HADRON
3. FORMACJA3. KASYNO3. DAŃK. SKAND
4. RGT METRONOM4. SEKRET4. KWS DOLARO F1
5. ARTIST5. CARMELO5. KWS VINETTO F1
6. ROTAX6. ORINOKO6. PIANO F1
7. TYTANIKA7. PORTO

8. BELCANTO
Pszenica jaraJęczmień jaryOwies
1. GOPLANA1. ELLA1. BINGO
2. VARIUS2. KWS VERMONT2. HARNAŚ
3. JARLANKA3. ELDORADO3. MONSUN
4. ATRAKCJA4. FARMER4. KOZAK
5. MHR JUTRZENKA5. PILOTE5. FIGARO
6. MERKAWA6. REZUS6. REFLEKS
7. HARENDA7. RUNNER
8. ALIBI8. KWS FANTEX

9. MECENASZiemniak bardzo wczesnyZiemniak wczesnyZiemniak średniowczesny
1. DENAR1. BELLAROSA1. SATINA
2. LORD2. GWIAZDA2. TAJFUN
3. RIVIERA3. VINETA3. JUREK

4. BOHUN4. LECH
Ziemniak średniopóźny i późny5. OBERON
JELLY
Łubin wąskolistnyRzepak ozimySoja
1. BOLEROOdmiany populacyjneŚredniowczesne
2. SALSA1. BIRDY1. ABELINA
3. TANGO2. ES VALEGRO2. OBELIX
4. DALBOR3. SY ILONAPóźne
5. SWINGOdmiany mieszańcowe3. ES COMANDOR
Łubin żółty4. ATORA F14. BRUNENSIS 5. VIOLA
1. MISTER5. BONANZA F1Bardzo późne
2. PUMA6. DK EXTRACT F16. KOFU
7. NAYA
Groch siewnyBobik
1. ASTRONAUTE1. FERNANDO
2. BATUTA2. APOLLO
3. TYTUS3. CAPRI
4. OLIMP4. FANFARE
5. MANDARYN5. BOBAS

Powyższe odmiany potwierdziły w ostatnich latach w doświadczeniach PDO dużą przydatność do uprawy w warunkach naszego województwa. Informacja ta powinna ułatwić rolnikom dokonanie wyboru odmian najbardziej dostosowanych do lokalnych warunków gospodarowania.

Lista Odmian Zalecanych do uprawy na obszarze województwa (LOZ) została sporządzona w oparciu o wyniki doświadczeń odmianowych prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO) w województwie świętokrzyskim w latach 2018-2020.

Odmiany umieszczone na Liście Odmian Zalecanych wykazały w ostatnich latach dużą przydatność do uprawy w warunkach naszego województwa i zasługują na znaczący udział w areale upraw.

Skip to content
Copy link