Zapisy na pojemniki na odpady. Skontaktuj się ze swoim sołtysem.

Drodzy Mieszkańcy,
przez wgląd na fakt, iż poprzednia firma odebrała już pojemniki na śmieci, z których korzystaliśmy dotychczas informujemy, że będzie zorganizowany hurtowy zakup pojemników do zbierania odpadów komunalnych.

W cenie 61,50 zł/brutto będzie można zakupić 1 szt. – pojemnik będzie miał pojemność 140 litrów (uwaga! pojemniki na śmieci są czyste i w pełni sprawne technicznie, ale są to pojemniki wcześniej używane).
Pojemniki będą w kolorze zielonym. Mieszkaniec decyduje o tym ile zakupi pojemników i na jaki rodzaj odpadów będzie on przeznaczony. Można zamówić dowolną liczbę pojemników. Należy jednak wziąć pod uwagę, że odpady będą zbierane z podziałem na frakcje:

Lp.Nazwa frakcjiDzień odbioru
1.papierSegregowane
2.tworzywa sztuczne i metaleSegregowane
3.szkłoSegregowane
4.bioodpady (chyba, że zadeklarowano kompostowanie)Zmieszane + BIO
5.zmieszaneZmieszane + BIO

Listę osób, które są zainteresowane kupnem pojemnika/ów będą sporządzać sołtysi poszczególnych sołectw.

W trakcie inkasa za podatek sołtysi będą zbierać również pieniądze na zakup pojemników, a ich dostarczenie planowane jest w drugiej połowie marca.

Skip to content
Copy link