W naszej gminie powstaje sieć światłowodowa

Drodzy Mieszkańcy,

W naszej gminie powstaje sieć światłowodowa, która rozwijana jest przez firmę NEXERA w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC). Celem Programu jest zapewnienie szybkiego internetu w miejscach, gdzie dostęp do szerokopasmowej sieci był mocno ograniczony. Budowa obejmie miejscowości: Borczyn, Czechów, Górki, Hajdaszek, Kije, Kliszów, Kokot, Lipnik, Rębów,  Stawiany, Umianowice, Wierzbica i Włoszczowice. W sumie to ponad 1260 adresów, które uzyskają dostęp do superszybkiego internetu.

W pierwszym kwartale 2021 zbierane będą od Was zgody na przeprowadzenie sieci przez nieruchomości. Liczymy na Waszą współpracę, żeby jak najszybciej infrastruktura mogła powstać w naszym regionie.

Istnieje możliwość sprawdzenia, czy dom znajdzie się w zasięgu sieci. Można to zrobić na stronie www.nexera.pl, wpisując adres w polu wyszukiwania na interaktywnej mapie. Kiedy sieć zostanie uruchomiona, w ten sam sposób będzie można zobaczyć także, u kogo można zakupić usługę, ponieważ NEXERA, jako operator hurtowy, nie prowadzi sprzedaży bezpośredniej, a tylko poprzez działających na danym obszarze operatorów.

Jednocześnie przypominamy, że wraz z końcem bieżącego roku upływa trwałość projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Kije” realizowanego w ramach działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion realizowanego ze środków EFRR w ramach PO Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 na terenie naszej gminy.

W związku z powyższym Gmina Kije będzie dostarczać internet do wszystkich lokalizacji i beneficjentów do 31 grudnia.2020 roku.

Skip to content
Copy link