Zaproszenie na XXIV sesję nadzwyczajną Rady Gminy w Kijach – 15 kwietnia 2021r.

Działając na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2020r. poz.713 ) Przewodnicząca Rady Gminy w Kijach Ewelina Lasak zwołuje sesję Rady Gminy w Kijach. Odbędzie się ona 15 kwietnia 2021 roku (czwartek) w sali konferencyjnej ( II piętro) Urzędu Gminy w Kijach.

Obrady sesji rozpoczną się o godzinie 14.00.

Z proponowanym porządkiem obrad można zapoznać się pobierając plik poniżej.

Skip to content
Copy link