Punkt informacyjno-konsultacyjny programu “Czyste Powietrze” czasowo nieczynny

Z uwagi na nieobecność pracownika punkt konsultacyjny Czystego Powietrza w UG Kije do końca miesiąca (październik 2021) pozostaje zamknięty. Wszelkie pytania i konsultacje mieszkańcy mogą kierować do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Kielcach.

Wojewódzki punkt programu Czyste Powietrze:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Kielcach

tel: 41 333 52 21, email: biuro@wfos.com.pl


Skip to content
Copy link