Poznajcie wyniki konsultacji ws. nadania nazw ulicom w Umianowicach!

Zgodnie z Zarządzeniem nr 70/2020 WÓJTA GMINY KIJE z dnia 23 października 2020 roku, przeprowadzono i zakończono w dniu 31 grudnia 2020 roku konsultacje społeczne w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Umianowice.
W wyniku konsultacji otrzymano propozycje nazw dla poszczególnych ulic w przedmiotowej miejscowości. Ich zestawienie znajduje się w poniższym pliku.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 13 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach, nazw ulic i placów będącymi drogami publicznymi.

Skip to content
Copy link