Od dziś, tj. od poniedziałku, 18 stycznia uczniowie klas I-III szkół podstawowych, a także uczniowie szkół specjalnych wracają do nauki stacjonarnej w ścisłym reżimie sanitarnym. Możliwe będzie realizowanie praktycznej nauki zawodu w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe.

Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego nadal będą się uczyć zdalnie, poza wyjątkami dotyczącymi kształcenia zawodowego.

Szczegóły dotyczące funkcjonowania szkół i placówek wraz z nowymi regulacjami prawnymi znajdą Państwo na stronie internetowej -> https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/organizacja-nauki-w-szkolach-i-placowkach-po-feriach.

Skip to content
Copy link