Ostrzeżenie: możliwe lokalne podtopienia

Biuro Prognoz Hydrologicznych Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie wydało komunikat, który swym zasięgiem obejmuje naszą gminę, toteż warto się z nim zapoznać. Prognozowane są bowiem burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu od 15 mm do 20 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Lokalnie możliwy również niewielki grad.


OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr O:14

Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody

Stopień zagrożenia: 1

Ważność: od godz. 14:00 dnia 05.05.2021 do godz. 23:00 dnia 05.05.2021
Obszar: Zlewnia Nidy, Czarnej, Koprzywianki, Kamiennej (świętokrzyskie)

Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów deszczu w tym również burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 70%

Uwagi: Informacja wydana w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego wystąpienia może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich).

Skip to content
Copy link