Odchwaszczanie szerokich torów w maju

PKP LHS Sekcja Drogowa Wola Baranowska oraz Sekcja Drogowa Sędziszów informują o planowanym odchwaszczaniu chemicznym torów kolejowych linii szerokotorowej na terenie działania sekcji, a więc również na terenie gminy Kije. Przestrzegamy zatem przed wstępem na teren kolejowy w tym czasie oraz wypasem zwierząt na terenach w bezpośrednim sąsiedztwie torów kolejowych.

Zabieg odchwaszczania zostanie przeprowadzany w maju na całej trasie od km 137.400 (mijanka Huta Deręgowska) do km 274.400 (stacja Gołuchów linii nr 65 Most na rz. Bug- Sławków Płd.). Jak również od 17 maja do 15 czerwca wzdłuż sędziszowskiego toru szlakowego wraz ze stacjami i mijankami.

Poniżej do pobrania harmonogram z datami przejazdów drezyny. Mogą one ulec niewielkim zmianom ze względu np. na nieodpowiednie warunki atmosferyczne – opady, silne wiatry.

Odchwaszczanie będzie prowadzone na torowisku (szerokość pasa 5m) przy użyciu opryskiwacza spalinowego zamontowanego na drezynie motorowej. Środek chemiczny chwastobójczy używany przy pracach to środek typu Kosmik 360 SL.

Skip to content
Copy link