Komunikaty szkolne

1.

Obostrzenia związane z pandemią zostały nieco poluzowane, toteż zmienia się dotychczasowa forma nauki. Na tych ostatnich kilka tygodni roku szkolnego. Poniżej zamieszczamy informację dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych o przebiegu zajęć w placówkach. Można się z nią zapoznać pobierając poniższy plik.

2.

Do końca roku szkolnego jednak już nie daleko i pojawiają się coraz częściej pytania dotyczące komputerów do nauki zdalnej, z których korzystają uczniowie. Dyrektor wydał zatem oficjalny komunikat do rodziców i uczniów w tej sprawie:

Dyrektor ZPO w Kijach informuje,

iż po uzgodnieniu z Wójtem Gminy Kije

komputery przekazane uczniom do nauki zdalnej

pozostają do dyspozycji uczniów do końca roku szkolnego o 2020/2021

Skip to content
Copy link