O G Ł O S Z E N I E WÓJTA GMINY KIJE

O G Ł O S Z E N I E 
WÓJTA GMINY KIJE

Na podstawie §10 ust.4 Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 7 stycznia 2013 roku w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu
oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r. poz. 96),

informujęże w dniach 6 – 9 października 2020 roku
na terenie gminy Kije

odbędzie się „ĆWICZENIE RENEGADE”

z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności.

Nadany zostanie sygnał alarmowy (syrena) dotyczący zagrożenia z powietrza.

Wójt Gminy Kije

/-/ Tomasz Socha

Skip to content
Copy link