Nowa forma przekazywania pism przez ARiMR

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała o nowej formie przekazywania dokumentów rolnikom. Mowa jest o dokumencie zawierającym informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego.

Otóż, jak wynika z informacji przekazanej przez ARiMR, obecnie, wspomniany wyżej dokument może mieć formę dokumentu podpisanego elektronicznie (podpisem elektronicznym), który zostanie wnioskodawcy, czyli producentowi rolnemu wysłany na adres poczty elektronicznej (e-mail) lub na skrzynkę ePUAP.

Dopuszczenie nowej formy dokumentu wynika przez wzgląd na sytuację epidemiologiczną wywołaną przez COVID-19. Podstawą prawną, do takiego zrealizowania wniosku producenta rolnego art. 6 ust. 3a ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. z 2019r. poz. 2188).

www.arimr.gov.pl
Skip to content
Copy link