Niewielkie opóźnienia w wymianie wodomierzy- sprawdź aktualne informacje

Firma realizująca wymianę wodomierzy na terenie gminy Kije ma niewielkie opóźnienie w realizacji względem wstępnego harmonogramu. Toteż na bieżąco informujemy o najbliższych dniach i miejscowościach kolejnych wymian.

Jutro, 24 lutego (środa) rozpocznie się wymiana w Gołuchowie, natomiast w Wymysłowie i Żydówku wymiana będzie realizowana w czwartek 25. lutego.
Tradycyjnie już prosimy o przekazanie informacji do zainteresowanych.

24.02.2021 Gołuchów

25.02.2021 Wymysłów, Żydówek

Skip to content
Copy link