Nabór wniosków ws. strat w rolnictwie

Już 7 czerwca rusza nabór wniosków o pomoc związaną z wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w 2020 r. , który potrwa do końca czerwca.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, działając na podstawie § 13zh ust. 12 rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji
niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn. zm.)
informuje, iż od dnia 7.06.2021 r. do dnia 30.06.2021 r. producenci rolni, w których gospodarstwie
rolnym szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2020 r. suszy, gradu, deszczu
nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu,
pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych
i zwierząt gospodarskich, wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji mogą składać wnioski
o udzielenie pomocy.


Wobec powyższego osoby, których dotyczą szkody mogą składać wnioski od 7 czerwca 2021r. do 30 czerwca 2021r. Formularz wniosku o udzielenie pomocy będzie dostępny na stronie internetowej  Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  (www.arimr.gov.pl).

Więcej informacji można uzyskać na rządowej stronie. Wystarczy kliknąć tutaj -> Ogłoszenie w sprawie terminu naboru wniosków o pomoc związaną z wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w 2020 r. – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Skip to content
Copy link