Kampania społeczna ,,Bez chemii na drodze”

Szanowny Państwo,

Serdecznie zapraszam do włączenia się w ogólnopolską kampanię społeczną pn. ,,Bez chemii na drodze”. Ma ona na celu rozpowszechnianie informacji, dotyczącej ryzyka związanego ze skutkami używania substancji psychoaktywnych podczas poruszania się po drogach.

Kampania adresowana jest do wszystkich użytkowników dróg (kierowców pojazdów mechanicznych, rowerzystów, pasażerów). Działania kierowane są również do rodziców dzieci, które samodzielnie poruszają się po drogach, a w przyszłości będą posiadaczami prawa jazdy.

Wszystkie informacje dotyczące kampanii można znaleźć pod adresem https://bezchemiinadrodze.pl/kampania/.

Akcja społeczna jest realizowana przez Fundację Poza Schematami ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, a powstała z inicjatywy Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Mam nadzieję, że szerokie rozpropagowanie idei kampanii społecznej ,,Bez chemii na drodze”, wpłynie na zwiększenie poczucia odpowiedzialności wśród wszystkich użytkowników dróg.

Z poważaniem
Bogumiła Niziołek
Dyrektor
Departamentu Ochrony Zdrowia

Skip to content
Copy link