Dopłaty do węgla – uchwała gwarantująca cenę węgla

Jak wszyscy wiemy od zeszłego roku cena węgla poszła drastycznie do góry. Szacuje się, że za tonę węgla trzeba zapłacić od 2000-3000 zł. Jednakże jest dobra wiadomość – powstaje system dopłat do tego surowca.

Dla kogo przeznaczona jest dopłata?

Odpowiedź jest prosta – wszystkim, którzy ogrzewają gospodarstwo domowe węglem. Programem zostaną objęci odbiorcy indywidualni, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, które używają węgla w celach grzewczych. Rekompensata nie będzie przysługiwała bezpośrednio dla kupującego tylko dla przedsiębiorcy sprzedającego węgiel dla gospodarstw domowych po cenie wynoszącej 996,60zł.

Obowiązuje limit zakupu węgla

Ustawa przewiduje zakup trzech ton przez każde gospodarstwo domowe- nie trzeba kupować ich od razu – można kupić węgiel w dwóch transakcjach. Podczas kolejnego zakupu należy podać informację jaką ilość węgla zakupiliśmy od momentu wejścia ustawy w życie.

Jakie warunki należy spełnić aby zakupić węgiel?

Na wstępie przypomnijmy – nie musimy składać żadnych wniosków o dopłatę do węgla np. w urzędzie.

Najważniejszym dokumentem z którym musimy udać się do składu węgla jest potwierdzenie wprowadzonej deklaracji o źródłach ciepła – takie oświadczenie dostaniemy w urzędzie.

Skip to content
Copy link