Zmiany w podatku akcyzowym. Wkrótce nabór wniosków.

Już za niewiele ponad dwa tygodnie rozpoczynamy przyjmowanie wniosków dot. zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Zapraszamy zatem od 1 lutego do 28 lutego wszystkich rolników, którzy chcą odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy.
W tym roku zmieniają się nieco warunki, a dokładniej limit ( o czym poniżej). Jednak zasada jest ta sama -> złożenie wniosku i przedstawienie faktur VAT.

Stawka bez zmian, ale limit zwiększony

Dz. U. poz. 2266 zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2022 r.

2022 r. stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynosi 1,00 zł na 1 litr oleju (bez zmian w stosunku do 2021 r.).

Od 2022 r. zwiększa się natomiast limit zużycia oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych (110 l w miejsce 100 l) oraz limit zużycia oleju napędowego w odniesieniu do 1 dużej jednostki przeliczeniowej (DJP) bydła (40 l w miejsce 30 l). Zmiany wynikają z ustawy z dnia 1 października 2021 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. poz. 2227).

Podsumowując….
Oznacza to, że w 2022 r. procent rolny może uzyskać:

  • 110 zł z 1 ha użytków rolnych (w miejsce 100 zł w 2021 r.),
  • 40 zł z 1 średniej rocznej DJP bydła (w miejsce 30 zł w 2021 r.).

O czym należy pamiętać?
1. O wypełnieniu odpowiednich druków -> Znajdziecie je tutaj Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – Portal Informacyjny Gminy Kije
(przypominamy, że wniosek składa się do wójta/burmistrza adekwatnie do miejsca położenia gruntów rolnych)

2. Przygotować faktury VAT (w lutym przyjmowane są te wystawione w terminie od 1 sierpnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r.

3. Jeżeli masz pytania bądź wątpliwości zapraszamy do telefonicznego kontaktu z pracownikami urzędu 41 356 80 09 wew. 25 lub wizyty w pokoju nr 25 (II piętro) w Urzędzie Gminy w Kijach.

4. Zwrot podatku akcyzowego nastąpi w terminie od 1-30 kwietnia 2022r.

Skip to content
Copy link