Rusza rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2022/2023- sprawdź terminy, pobierz dokumenty

Od 1 lutego będzie można składać wnioski wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez małych kandydatów kryteriów ustawowych przyjęcia do przedszkola.

 1. DEKLARACJĘ o kontynuacji wychowania przedszkolnego
  składają rodzice dzieci już uczęszczających do przedszkola publicznego pobierają, wypełnioną i składają w przedszkolu/oddziale przedszkolnym, do którego dziecko obecnie uczęszcza w terminie od 01 lutego do 28 lutego 2022 r.
 2. WNIOSEK o przyjęcie do przedszkola
  Rodzice, którzy planują zapisać dziecko do przedszkola/oddziału przedszkolnego po raz pierwszy składają wniosek w terminie od 1 lutego 2022 roku do dnia 15 marca 2022 roku w przedszkolu/oddziale przedszkolnym, do którego chcą zapisać dziecko.

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

 • Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Kijach.
 • Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodziców.

Szczegółowych informacji można uzyskać w:

 1. Zespole Placówek Oświatowych w Kijach tel. (41) 35 68 012;
 2. Przedszkole Publiczne we Włoszczowicach tel. (41) 35 68 095;
 3. Oddział przedszkolny w Gartatowicach tel. (41) 35 68 057;

W załączeniu zamieszczamy Zarządzenie Wójta Gminy dotyczące harmonogramu prowadzenia rekrutacji, tenże harmonogram, a także Karty zgłoszenia i deklaracje do pobrania

Skip to content
Copy link