Zaproszenie na XXXIV nadzwyczajną sesję Rady Gminy – 11 kwietnia 2022

Działając na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2022r. poz.559 z późn. zm.) Przewodnicząca Rady Gminy w Kijach Ewelina Lasak zwołuje sesję Rady Gminy w Kijach. Odbędzie się ona 11 kwietnia 2022 roku (poniedziałek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kijach.

Obrady sesji rozpoczną się o godzinie 17.00.

Z proponowanym porządkiem obrad można zapoznać się pobierając plik poniżej

Skip to content
Copy link