Zaproszenie na XXXII sesję Rady Gminy – 21 lutego 2022

Działając na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2021r. poz.1372 ) Przewodnicząca Rady Gminy w Kijach Ewelina Lasak zwołuje sesję Rady Gminy w Kijach. Odbędzie się ona 21 lutego 2022 roku (poniedziałek) w Samorządowej Instytucji Kultury „Kasztelania” w Kijach.

Obrady sesji rozpoczną się o godzinie 15.00.

Z proponowanym porządkiem obrad można zapoznać się pobierając plik poniżej

Link do relacji na żywo z sesji będzie dostępny w dniu obrad na stronie
Transmisje z obrad Rady Gminy – Portal Informacyjny Gminy Kije

Skip to content
Copy link