Zaproszenie na II Sesje Rady Gminy w Kijach- 20 maja 2024 r.

Działając na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2024r. poz.609) Przewodnicząca Rady Gminy w Kijach zwołała II Sesję Rady Gminy w Kijach. Odbędzie się ona 20 maja 2024 roku (poniedziałek) w Samorządowej Instytucji Kultury “Kasztelania” w Kijach.

Obrady sesji rozpoczną się o godzinie 15.00. (TUTAJ MOŻESZ OBEJRZEĆ JE NA ŻYWO)

Z proponowanym porządkiem obrad można zapoznać się pobierając plik poniżej:

Skip to content
Copy link