• Strona główna
  • Aktualności
  • Zaproszenie do konsultacji społecznych projektu: Rocznego Programu Współpracy Gminy Kije z organizacjami pozarządowymi na rok 2021

Zaproszenie do konsultacji społecznych projektu: Rocznego Programu Współpracy Gminy Kije z organizacjami pozarządowymi na rok 2021

Do udziału w konsultacjach zapraszamy organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Gminy Kije.

Przedmiot konsultacji: projekt „Rocznego Programu Współpracy Gminy Kije z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”.

Termin konsultacji: 21 sierpnia 2020 do 4 września 2020

Opinie prosimy przesyłać na adres Urząd Gminy w Kijach ul. Szkolna 19, 28-404 Kije z dopiskiem „Konsultacje” lub drogą mailową sekretarz@kije.pl w tytule wiadomości proszę wpisać „Konsultacje” na załączonym poniżej formularzu.

Do pobrania:

Skip to content
Copy link