Zapraszamy na Forum Ekonomii Społecznej

Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES) wraz z Gminą Kije i Samorządową Instytucją Kultury Kasztelania w Kijach zapraszają na spotkanie warsztatowe w ramach Południowego Forum Ekonomii Społecznej.

Spotkanie odbędzie się 18 listopada 2022 r. w godz. 16.00 – 20.00 w Kijach w Samorządowej Instytucji Kultury Kasztelania.

Temat spotkania to: „Partnerstwo na rzecz rozwoju i ożywienia społeczno – gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy w gminie, powiecie”.

Zajęcia poprowadzi pani Jadwiga Olszowska-Urban: Master – trener, coach, doradca szkolny i zawodowy, specjalista public relations, nauczyciel mianowany języka polskiego, ekspert partnerstwa lokalnego, ekonomii społecznej, rynku pracy i komunikacji społecznej.

Warsztaty adresowane są do osób związanych z podmiotami ekonomii społecznej, pracujących w instytucjach rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, osób zatrudnionych w sektorze prywatnym oraz osób pełnoletnich zainteresowanych założeniem i prowadzeniem działalności w sektorze ekonomii społecznej.

Zapraszamy sołtysów, radnych, przedstawicieli Kół Gospodyń Wiejskich oraz Ochotniczych Straży Pożarnych, pełnoletnich Uczniów szkół średnich

Skip to content
Copy link