Zadbaj o poprawność danych!

W celu skutecznego dostarczania faktur z tytułu dostawy wody i odprowadzania ścieków, Gmina Kije zwraca się z prośbą do mieszkańców i pozostałych odbiorców usług o aktualizację adresu korespondencji, jeżeli jest inny niż podany w systemie (druk do pobrania https://kije.pl/wp-content/uploads/2020/12/wniosek-o-zmiane-adresu-korespondencji.pdf).

Ponadto informujemy, iż odbiorcą usług nie może być osoba zmarła.

W powyższym przypadku prosimy o podpisanie umowy przez nowych właścicieli.

Skip to content
Copy link