WNIOSKI O DODATEK DO PELLETU, DREWA, LPG i OLEJU!

W Urzędzie Gminy w Kijach przyjmujemy wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła (tj. pellet, drewno, LPG czy olej opałowy).

Wnioski przyjmowane będą podobnie jak o dodatek węglowy do 30 listopada!

Komu przysługuje dodatek?

– Dodatek przeznaczony jest dla gospodarstw domowych, w których głównym źródłem ogrzewania jest pellet, drewno, LPG lub olej opałowy.

– Świadczenie dedykowane jest dla każdego gospodarstwa domowego, którego źródłem ogrzewania jest : kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane pelletem drzewnym, bądź innym rodzajem biomasy.

– Niezależne od dochodu!

We wniosku należy określić rodzaj wykorzystywanego źródła ciepła oraz rodzaj paliwa.

Gmina ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku i wypłacenie pieniędzy.

Dodatek dla domostw ogrzewanych pelletem lub innym źródłem (oprócz węgla) nie przysługuje osobom, które otrzymały dodatek węglowy. Każde gospodarstwo domowe może ubiegać się tylko o jeden dodatek do ogrzewania. Znaczenie ma tu źródło ciepła zgłoszone na deklaracji do CEEB, wykazane jako główne.

Skip to content
Copy link