Szacowanie szkód – ostatni moment

Uwaga Rolnicy,

informujemy, że nabór wniosków dotyczących szacowania szkód spowodowanych wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w dniach 30.08.2021 – 01.09.2021 potrwa do końca tego tygodnia tj. do 17.09.2021 roku.

Wzór wniosku do pobrania znajduje się w poprzednim poście oraz w budynku Urzędu Gminy w Kijach w pok. nr 13.

Dla przypomnienia:

  • Wnioskodawcą może być rolnik, u którego poziom szkód jest wyższy niż 30% średniej rocznej produkcji w skali całego gospodarstwa (nawet jeżeli gospodarstwo jest położone w różnych gminach).
  • Do wniosku producent rolny dołącza kserokopię wniosku o płatności bezpośrednie w celu informacji o powierzchni gospodarstwa rolnego oraz w przypadku posiadania zwierząt gospodarskich kopie zgłoszenia do systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ).
  • Po uzyskaniu informacji od poszkodowanych rolników następuje każdorazowo przeprowadzenie wizji lokalnej przez Komisję Gminną wraz z obligatoryjnym sporządzeniem dokumentacji fotograficznej.
  • Każde zawiadomienie będzie formalnie weryfikowane przez pracowników Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego z możliwością kontroli w terenie.
  • Niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym musi być dotknięty pewien obszar/najmniej sołectwo/, na którym znajdują się poszkodowane gospodarstwa, w rozmiarach stanowiących zagrożenie dalszego ich funkcjonowania
  • Jeżeli rolnik posiada uprawy na terenie kilku gmin, ale straty wystąpiły tylko na jednej z nich i nie jest to gmina w której zamieszkuje – protokół sporządzany jest w tej gminie, w której wystąpiły straty z uwzględnieniem upraw z terenu wszystkich gmin.
  • Jeżeli straty wystąpiły na terenie kilku gmin, poza gminą w której rolnik zamieszkuje, komisje sporządzają indywidualne protokoły a następnie przekazują do gminy właściwej ze względu na miejsce położenia większej część upraw, w celu sporządzenia protokołu zbiorczego.
  • Minimalna powierzchnia jednolitej uprawy na działce, na której zostały uszkodzone uprawy, nie może być mniejsza niż 0,1 ha.
Skip to content
Copy link