Skorzystaj z e-usług naszego urzędu. To proste!

Od teraz załatwisz sprawę urzędową szybko i sprawnie, bez wychodzenia z domu czy biura.

Przypominamy o możliwości załatwienia spraw urzędowych za pośrednictwem elektronicznej platformy e-Usług.

uslugicyfrowe.pl

Chcesz zapłacić za wodę, śmieci, podatek? Może musisz złożyć wniosek? Zrób to szybko, bez wyjścia z domu, bez oczekiwania w kolejce, nie sprawdzaj wysokości należności czy numeru bankowego. Wszystko zrobi za Ciebie system.

Wystarczy zalogować się na naszą platformę za pośrednictwem Profilu Zaufanego. Kliknij na stronę E-URZĄD – Portal Informacyjny Gminy Kije i wybierz odpowiedni kafelek.

 • WEJDŹ NA PLATFORMĘ MIESZKAŃCA

>Sprawdź swoje należności wobec gminy

>Zapłać aktualną zaległość za wodę

>Wpłać ratę za wodę

>Dodaj „do koszyka” kilka płatności i zapłać za wszystko razem

>podaj stan licznika za wodę, aby wcześniej wygenerować fakturę

>pobierz deklarację podatkową

>pobierz fakturę za wodę

Poszczególne usługi zobaczysz tylko, jeśli umowa z gminą (na wodę, śmieci) jest podpisana z Tobą (nie zobaczysz jeśli umową związany jest inny domownik- wówczas on zobaczy je logując się swoim profilem)

 • ZAŁATW SPRAWĘ URZĘDOWĄ ZDALNIE

złożysz wniosek w następujących sprawach:

 • Wniosek o nadanie numeru porządkowego dla nieruchomości
 • Wniosek o podział nieruchomości
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o położeniu działki w strefie ekonomicznej
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • Wniosek o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • Wniosek o zajęcie pasa drogowego
 • Wniosek o uzyskanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu
 • Wniosek o określenie warunków zamontowania podwodomierza do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej
 • Wniosek o wydanie warunków technicznych na wykonanie przyłączy wodociągowych lub kanalizacji sanitarnej
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, krzewów
 • Deklaracja na podatek leśnyDeklaracja na podatek od nieruchomości
 • Deklaracja na podatek rolny
 • Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • Deklaracja w sprawie podatku od środków transportowych
 • Informacja w sprawie podatku leśnegoInformacja w sprawie podatku od nieruchomości
 • Informacja w sprawie podatku rolnego

Złożenie wniosku o rejestrację w module komunikacji (powiadomienia SMS)

 • E-USŁUGI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

>zarezerwujesz książkę w bibliotece
>złożysz wniosek o wydanie karty bibliotecznej


Jeśli nie posiadasz Profilu Zaufanego, ZAŁÓŻ GO i potwierdź w naszym urzędzie

 1. Kliknij tutaj → https://pz.gov.pl/pz/register
 2. Uzupełnij formularz
 3. Przyjdź do naszego urzędu z dowodem osobistym lub innym dokumentem, my potwierdzimy twoją internetową tożsamość
Skip to content
Copy link