Ruszamy z budową przydomówek!

Wraz z początkiem trwającego tygodnia, tj. w poniedziałek, 19 października ruszyła budowa 14 przydomowych oczyszczalni na terenie gminy Kije. Instalacje powstaną w dwóch miejscowościach – w Rębowie i Samostrzałowie.

Po pracach projektowych oraz uzyskaniu niezbędnych pozwoleń,  Przedsiębiorstwo Ekofirma z Ostrowca Świętokrzyskiego, która podjęła się wykonania zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kije w systemie zaprojektuj i wybuduj” rozpoczęła prace w terenie.

Realizacja zadania trwać będzie nie dłużej niż do końca tego roku. Koszt inwestycji to 213 528,00  zł, jednak Gmina Kije pozyskała na ten cel środki w wysokości ponad 93 tysięcy złotych w ramach operacji „Gospodarka wodno-ściekowa” poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Skip to content
Copy link