Raport diagnostyczny obszaru Ponidzie. Przeczytaj, zweryfikuj, zaopiniuj.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Kije!

Zakończył się etap prac Partnerstwa OSI związany z opracowaniem diagnozy obszaru Partnerstwa Ponidzie. W raporcie, który publikujemy poniżej, przedstawiono powiązania funkcjonalne pomiędzy partnerskimi samorządami – gminami Kije, Pińczów, Złota, Michałów, Jędrzejów, Sobków, Imielno, Wiślica i Nowy Korczyn i powiatem pińczowskim. Opisaliśmy wspólnie także sytuację społeczno-gospodarczą tego obszaru, potencjały i bariery rozwojowe, a także szczególne wyzwania, przed którymi stajemy obecnie.

Serdecznie dziękujemy Państwu za wsparcie, i jak również za udział w ankietach. Każdy głos był i nadal jest ważny. To właśnie dzięki zaangażowaniu mieszkańców, przedsiębiorców, społeczników i reprezentantom instytucji publicznych powstał ww. raport. Jest to doskonały początek do opracowania strategii terytorialnej ,a finalnie stanowiący podstawę do realizacji projektu(-ów) mających na celu poprawę życia na Ponidziu – w tym również w naszej gminie.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o przedstawienie opinii i uwag do udostępnionego raportu. W tym celu można skorzystać z załączonego formularza przesyłając go na adres urzędu tj. urzad@kije.pl 
Na Państwa opinie i uwagi będziemy oczekiwać do 23 kwietnia br. włącznie. Po ich analizie opracowana zostanie finalna wersja raportu, na podstawie której rozpoczniemy prace nad strategią rozwoju.

Skip to content
Copy link