Program Ochrony Powietrza – sprawozdanie za 2023 rok

Gmina Kije podaje do publicznej wiadomości złożone sprawozdanie z realizacji “Programu ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego wraz z planem działań krótkoterminowych”.

Skip to content
Copy link