Program Ciepłe Mieszkanie dla lokali mieszkalnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o udostępnienie środków w ramach programu priorytetowego “Ciepłe Mieszkanie”.

Beneficjentem programu składającym wniosek jest gmina.
Beneficjentem końcowym jest osoba fizyczna, posiadająca tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, realizująca przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania :

 • w podstawowym poziomie dofinansowania – dochód roczny nieprzekraczający kwoty 120 000 zł
 • w podwyższonym poziomie dofinansowania:
  • 1 673 zł w gospodarstwie wieloosobowym
  • 2 342 zł w gospodarstwie jednoosobowym
 • w najwyższym poziomie dofinansowania
  • 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym
  • 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym

Przedsięwzięciem dla beneficjenta końcowego jest demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego oraz:
a) zakup i montaż źródła ciepła
b) podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku

Na zainteresowanych mieszkańców gminy z uzyskaniem dotacji z Programu Ciepłe Mieszkanie czekamy do 19 sierpnia 2022 r.

W przypadku pytań prosimy kontaktować się pod numerem 41 356 80 09 wew. 12

Skip to content
Copy link