Program ”Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”

Gmina Kije
otrzymała wsparcie finansowe w kwocie 247.200,00 zł  
na realizację zadania Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, którego celem jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępności do usług asystencji osobistej jako wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Skip to content
Copy link