Pomnik przyrody w gminie Kije? Zgłoś.

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach serdecznie zaprasza do udziału w akcji „I TY MOŻESZ MIEĆ SWÓJ POMNIK PRZYRODY”. Polega ona na poszukiwaniu drzew na terenach  Świętokrzyskich i Nadnidziańskich  Parków Krajobrazowych zasługujących na miano POMNIKA PRZYRODY.

Zespół Parków zachęca do aktywnego spędzenia tzw. „majówki”, wyjścia w teren i bacznego obserwowania przyrody. A gdy jakieś drzewo zwróci Państwa uwagę, należy zrobić zdjęcie oraz wypełnić KARTĘ DRZEWA POMNIKOWEGO zawierającą m.in. wartość z  pomiaru jego obwodu pierśnicowego,  czyli obwodu na wysokości 1,3 metra od gruntu, gatunek drzewa, współrzędne geograficzne i krótką charakterystykę drzewa. Propozycję drzew na pomnik przyrody należy przesyłać do dnia 14.05.2021 roku na adres e-mail: edukacjakielce@pk.kielce.pl

Następnie pracownicy parków dokonają analizy nadesłanych zdjęć oraz kart zgłoszeniowych i zweryfikują uzyskane informacje w terenie. Wobec najciekawszych propozycji na drzewa pomnikowe zostaną podjęte starania przez ZŚiNPK w Kielcach  o objęcie ww. drzew ochroną w formie pomników przyrody.

To co? Znajdziecie takie pomniki na terenie gminy Kije?

Skip to content
Copy link