OZE Świętokrzyskie – uzyskaj pożyczkę na instalację fotowoltaiczną lub pompę ciepła

W dniu 17 maja 2021 r. ruszył nabór wniosków do pilotażowego programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach pn. „OZE Świętokrzyskie” – ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła.

Celem programu jest zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie dwutlenku węgla, pyłów zawieszonych oraz innych zanieczyszczeń, zagrażających zdrowiu i życiu ludzi oraz negatywnie wpływających na stan środowiska, a także upowszechnianie nowoczesnych technologii służących ograniczeniu emisji oraz idei efektywnego wykorzystania energii.

W ramach programu można starać się o dofinansowanie na:

  • zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych o mocy od 3 kW do 50 kW,
  • zakup i montaż pomp ciepła o łącznej mocy do 30 kW.

Dofinansowanie jest udzielane w formie preferencyjnej pożyczki (do 100% kosztów kwalifikowalnych, oprocentowanie stałe 2,5%, umorzenie do 25%). Minimalna kwota pożyczki wynosi 10 000 zł.

Wniosek o kredyt preferencyjny mogą składać:

  • osoby fizyczne,
  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • spółdzielnie mieszkaniowe,
  • wspólnoty mieszkaniowe,
  • kościelne osoby prawne i związki wyznaniowe,
  • przedsiębiorcy,
  • inne podmioty wykorzystujące energię na własne potrzeby.

Nabór wniosków w trybie ciągłym trwa od 17.05.2021 r. do wykorzystania środków finansowych lub do decyzji Zarządu Funduszu o zawieszeniu lub zakończeniu naboru, jednak nie później niż do dnia 31.10.2021 r.

Szczegóły programu oraz regulamin naboru wniosków można znaleźć na stronie: OZE Świętokrzyskie – Program Pilotażowy (wfos.com.pl)

Skip to content
Copy link