Ósmoklasiści z gminy Kije najlepsi na egzaminach!

„Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie… Nadto przekonany jestem, że tylko edukacja publiczna zgodnych i dobrych robi obywateli” pisał Jan Zamoyski. Jeżeli wierzyć zapiskom doradcy polskich królów, to powinniśmy niezwykle optymistycznie podchodzić do przyszłości  w gminie naturalnie przyjaznej.

Wraz z końcem lipca Okręgowa Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki tegorocznego egzaminu ósmoklasisty dla poszczególnych szkół w Polsce. Wspaniałą wiadomością jest, że dziś już absolwenci Zespołu Placówek Oświatowych w Kijach uzyskali w skali powiatu najlepszą lokatę zarówno w części polonistycznej, matematycznej, jak i z języka angielskiego.

Należy jednak zauważyć, że w tym roku uczniowie klas ósmych stanęli do nierównej walki z systemem. Sporo stresu przysporzył uczniom już sam termin egzaminu, który po pierwsze nie odbył się planowo, tylko został odłożony w czasie, ostatecznie odbywając się w połowie czerwca. Po drugie i chyba najważniejsze, na długo przed egzaminem ósmoklasiści rozpoczęli nauczanie zdalne, a więc nie było dane im przygotować się do egzaminu na dotychczasowych, stabilnych i znanych wszystkim warunkach. Tu należy podziękować nauczycielom (język polski: Małgorzata Gawior, Małgorzata Wolny, matematyka: Agata Kudasiewicz, język angielski: Aneta Palińska-Kopycka), którzy przeprowadzili uczniów przez ten dziwny dla wszystkich, również dla szkolnictwa czas.

-Serdeczne podziękowania kieruje pod adresem naszych pedagogów, za pełne zaangażowanie w przygotowanie uczniów do sprawdzianu, przeprowadzenie próbnych egzaminów i prowadzenie dodatkowych konsultacji dla ósmoklasistów w czasie odbywającego się nauczania na „odległość”. Ich działania z pewnością przyczyniły się do tak dobrego wyniku egzaminu naszej szkoły na tle powiatu- powiedział dyrektor Mariusz Kudasiewicz.

Dyrektor Szkoły podkreśla, że wyrazy wdzięczności należą się także organowi prowadzącemu. Wójt Gminy Kije Tomasz Socha mocno zaangażował się w zorganizowanie dla uczniów komputerów do nauki zdalnej. Bardzo szybko pozyskał środki na zakup sprzętu, dzięki czemu uczniowie, którzy nie mieli dostępu do komputera czy internetu mogli zacząć naukę online wraz z resztą rówieśników . Przez cały ten czas pilotował też wnioski, których założeniem jest udoskonalenie bazy szkolnej. W ostatnim tylko czasie gmina pozyskała ponad 100 tysięcy złotych, które pozwolą zmodernizować szkolne stołówki i kuchnie we wszystkich placówkach oświatowych, czy doposażyć sale lekcyjne w szkole filialnej w Gartatowicach.

Tymczasem wójt Tomasz Socha przekazuje absolwentom Zespołu Placówek Oświatowych nauczycielom i rodzicom wyrazy ogromnego uznania z tytułu osiągniętego wyniku. –Życzę naszym absolwentom kolejnych sukcesów na edukacyjnej ścieżce, wierzę, że z takimi dobrymi wynikami dostaniecie się do wymarzonych szkół ponadpodstawowych. Uzyskaliście solidne podstawy i wykorzystajcie je w przyszłości. A na razie  odpocznijcie miło i bezpiecznie podczas wakacji – komentuje włodarz gminy.

Skip to content
Copy link