Długi odcinek powiatowej trasy po remoncie

W czwartek, 30 lipca 2020 oficjalnie oddano do użytku zmodernizowaną drogę w gminie Kije. Powiatowa trasa w Rębowie zyskała nową nawierzchnię na długości 1,7 km. Gmina partycypowała w kosztach jej remontu.

Prace związane z przebudową odcinka trwały od końca maja. Wykonawca prac, firma DUKT z Nowin oprócz remontu nawierzchni jezdni, wykonała także modernizację przepustów pod koroną drogi, jednocześnie montując bariery sprężyste. Zrealizowano także remont zjazdów na posesję i poddano modernizacji przylegające do drogi rowy.

Całkowity koszt tego inwestycyjnego przedsięwzięcia to ponad 450 tysięcy złotych. Przy wsparciu wojewody Zbigniewa Koniusza, działanie zostało wysoko dotowane z budżetu państwa tj. ponad 316 tysięcy zł (70%). Na pozostałą kwotę solidarnie (po 67 tysięcy złotych) złożyły się dwa samorządy – Powiat Pińczowski, któremu podlega trasa oraz Gmina Kije, na terenie której znajduje się przedmiotowa droga. Zadanie realizowane było w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

– Jako samorząd stoimy m.in. na straży bezpieczeństwa naszych mieszkańców, a co za tym idzie powinniśmy dbać również o użytkowników dróg. Inwestycje drogowe mają duże znaczenie w kwestiach bezpieczeństwa. Dlatego Gmina Kije w celu zmodernizowania jak największej liczby odcinków na swoim terenie, partycypuje na miarę swoich możliwości, w kosztach naprawy nawierzchni – tłumaczy wójt gminy Kije, Tomasz Socha.

Podczas uroczystego przecięcia wstęgi, oprócz gospodarza – wójta Tomasz Sochy i starosty Pińczowskiego Zbigniewa Kierkowskiego pojawił się również wojewoda świętokrzyski, który przyczynił się do realizacji tej inwestycji. Radością z otwarcia odnowionej trasy dzielili się także przewodniczący Rady Powiatu, członkowie Zarządu Powiatu, pracownicy Powiatowego Zarządu Dróg, przedstawiciele wykonawcy, a nade wszystko reprezentanci lokalnej społeczności. 

To jednak nie wszystkie inwestycje drogowe, jakie w najbliższym czasie przewidziano na terenie Gminy Naturalnie Przyjaznej. W drugiej połowie sierpnia, Gmina Kije wraz z Powiatem Pińczowskim złoży wniosek do Funduszu Dróg Samorządowych na realizację kolejnej inwestycji drogowej. Tym razem na tapet pójdzie trasa relacji Stawiany-Czechów, na której remont mieszkańcy tej części gminy czekają już od dawna.

Skip to content
Copy link