Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach oraz Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego wraz z partnerami organizuje Świętokrzyski Kongres Organizacji Pozarządowych.

Świętokrzyski Kongres Organizacji Pozarządowych odbędzie się w dniu 23 września 2021 r. w Grand Hotel Kielce, ul. Henryka Sienkiewicza 78, 25-501 Kielce. Rozpoczęcie Kongresu zostało zaplanowane na godz. 11 00. Udział w kongresie jest bezpłatny.

Program spotkania:

11:00 – 12:00 Otwarcie Świętokrzyskiego Kongresu Organizacji Pozarządowych

12:00 – 13:00 Debata na temat: Działalność organizacji pozarządowych w czasie pandemii

13:00 – 13:30 Przerwa

13:30 – 15:00 Bloki dyskusyjne:

  1. Zatrudnienie czy wolontariat w organizacjach pozarządowych
  2. Organizacje pozarządowe przyjazne osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym
  3. Wpływ małych organizacji pozarządowych w rozwój społeczności lokalnych

15:00 Zakończenie.

Zgłoszenia do udziału w Kongresie będą przyjmowane do 19 września br. Liczba miejsc jest ograniczona.

Formularz zgłoszeniowy: https://www.interankiety.pl/f/9WL06nyW

Więcej informacji znajdziecie również na stronie Świętokrzyski Kongres Organizacji Pozarządowych – 23 września 2021 r. – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego (swietokrzyskie.pro)

Skip to content
Copy link