Komputery poprojektowe wkrótce do wykupu. Przeczytaj!

Szanowni Państwo,
W związku z zakończeniem realizacji projektu 8.3 “Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu gminy Kije” Urząd Gminy w Kijach zakończył procedurę regulowania własności sprzętu komputerowego. W związku z powyższym, do Urzędu Gminy w Kijach beneficjenci ww. Projektu zwrócili ostatecznie 50 zestawów komputerowych. Sprzęt ten, zainteresowani mieszkańcy naszej Gminy będą mogli wykupić.

Ze względu na okoliczność, iż w placówkach szkolnych nauka nadal realizowana jest w trybie zdalnym, pierwszeństwo w zakupie komputera będą miały osoby zameldowane na terenie gminy Kije, które są rodzicami bądź opiekunami prawnymi dzieci uczących się ( do 26 roku życia).

Komputery będą przekazywane według kolejności zgłoszeń mieszkańców po uprzedniej weryfikacji dokumentów potwierdzających naukę dziecka (ważna legitymacja szkolna, mLegitymacja szkolna, zaświadczenie o pobieraniu nauki).

Wszystkich zainteresowanych zakupem komputerów zapraszamy do Urzędu Gminy w Kijach w środę 10 marca od godz. 9.00 -11.00 oraz 14.00-16.00 piętro +2, sala konferencyjna pok.29.

Po podpisaniu umowy, mieszkaniec otrzyma fakturę i blankiet wpłaty, a po uregulowaniu płatności nastąpi odbiór komputera. Koszt zestawu komputerowego nie ulega zmianie i wynosi 500zł brutto.

W przypadku, gdy wyczerpany zostanie limit chętnych spełniających powyższe warunki, możliwy będzie wówczas zakup sprzętu przez pozostałych mieszkańców gminy, w kolejnym dniu roboczym tj. w czwartek 11 marca od godz. 14.00–16.00 piętro +2, sala konferencyjna pok.29 w Urzędzie Gminy.

Decyduje kolejność zgłoszeń!

Skip to content
Copy link