Koła Gospodyń Wiejskich, zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie Pierwszej Damy

Szanowne Panie i Panowie, Członkowie KGW,
zachęcamy Was do wzięcia udziału w Konkursie dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP. Jesteśmy przekonani, że wśród kół z terenu Gminy Kije są wyjątkowe, aktywne i ambitne koła, a przy tym takie, które spełniają wymagania konkursu.

Nadrzędnym celem Konkursu jest ukazanie wielopłaszczyznowej działalności Kół Gospodyń Wiejskich w obszarach: społecznym, kulturalnym oraz edukacyjnym.

Konkurs ma także na celu prezentację i promocję aktywności KGW w zakresie:

  • działań prospołecznych, które spajają i aktywizują lokalne społeczności oraz wpływają na rozwój przedsiębiorczości kobiet,
  • kultywowania, popularyzowania i utrwalania najbardziej wartościowych kulturowych tradycji regionalnych, m.in. folkloru, tradycji kulinarnych oraz działalności rękodzielniczej,
  • przekazywania zainteresowania twórczością ludową kolejnym pokoleniom oraz wychowania młodzieży w duchu poszanowania tradycyjnych wartości.

Posłuchajcie, co ma do powiedzenia dla was Pierwsza Dama, może to Was odrobinę zmotywuje i zachęci do podjęcia rękawic

Uczestnikami Konkursu mogą zostać Koła Gospodyń Wiejskich, o których mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz.U. 2018 poz. 2212, z późn. zm.) oraz zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich (KRKGW), prowadzonym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Jednym z warunków konkursu jest min. 2-letnia (na dzień zgłoszenia), udokumentowana działalność, obejmująca okres funkcjonowania Koła przed datą jego rejestracji w Krajowym Rejestrze KGW prowadzonym przez ARiMR. Trzeba też wskazać minimum 10 aktywności Koła, które miały miejsce w ciągu ostatnich 2 lat działalności. W regulaminie czytamy także zapis, że zgłoszenie powinno zawierać formę opisową działalności koła (do uzupełnienia w załączniku) ORAZ prezentację koła w formie materiału audiowizualnego.

Etap wojewódzki

Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane są w terminie od 2 do 23 marca 2021 r.

Koła Gospodyń Wiejskich zgłaszają się samodzielnie poprzez:

  • o poprawne wypełnienie i podpisanie karty zgłoszeniowej oraz dołączenie do niej wskazanych w Regulaminie załączników, w tym potwierdzenia wpisu do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich;
  • o nagranie amatorskiego materiału audiowizualnego, przygotowanego i nagranego przez Koło, za pomocą którego zaprezentuje się i przedstawi w dowolny sposób swoją działalność – materiał powinien trwać do 120 sekund i zawierać m.in.: logo i nazwę KGW (lub samą nazwę, jeśli Koło nie posiada logo), najważniejsze informacje o Kole, przedstawienie głównego profilu działalności oraz informacje o realizowanych inicjatywach.

Powyższe materiały należy przesłać do 23 marca br. na adres e-mail: konkurs.KGW@prezydent.pl w następującej formie:

  • wypełnioną kartę zgłoszeniową w formacie *.doc/docx oraz skan podpisanej karty w formacie *.pdf, wraz z załącznikami
  • zrealizowany materiał audiowizualny w formie jednego pliku wideo z wykorzystaniem jednej z platform do przesyłania plików (np. WeTransfer, FromSmash, MyAirBidge), a wygenerowany link zamieścić w treści e-maila zawierającego kartę zgłoszeniową.

Konkurs na szczeblu wojewódzkim składa się z 2 etapów:

  1. oceny formalnej kart zgłoszeniowych
  2. oceny na podstawie przesłanych materiałów audiowizualnych.

Koła, które uzyskają – w ramach każdego województwa – największą liczbę punktów na podstawie oceny formalnej kart zgłoszeniowych, zostaną zakwalifikowane do etapu II.

W II etapie komisja konkursowa – na podstawie materiałów audiowizualnych przygotowanych przez Koła – dokona wyboru Laureatów.

Ogłoszenie wyników etapu wojewódzkiego nastąpi w maju br. i zostanie opublikowane na stronie internetowej Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – www.prezydent.pl.

Zatem drogie Panie, zawijajcie kiece, bieżcie do rąk smartfony i pokażcie się z jak najlepszej strony 😉

Poniżej znajduje się szczegółowy regulamin konkursu oraz karta zgłoszeniowa

Skip to content
Copy link