Kanalizacja w Borczynie – czas start!

Po niespełna roku od podpisania umowy z wykonawcą nareszcie udało się uzyskać pozwolenie na budowę kanalizacji sanitarnej w Borczynie. W kwietniu rozpoczęły się prace budowlano-montażowe.

Od maja ubiegłego roku, kiedy to firma EKOKANWOD z Nowego Korczyna podpisała umowę na realizację zadania w systemie zaprojektuj wybuduj, trwały prace projektowe oraz te związane z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń. W lutym tego roku uzyskaliśmy dobrą wiadomość, a firma wykonawcy mogła rozpocząć przygotowania do prac ziemnych. Tak też się stało.

Do wykonania jest ok. 1 km kanalizacji grawitacyjnej, 2 km kanalizacji tłocznej, 600 mb przykanalików i przyłączy, 89 studni betonowych dn1200, dwie przepompownie ścieków wraz z instalacjami elektrycznymi oraz jedna pompownia przydomowa.

Nad realizacją i przebiegiem prac czuwa zastępca wójta Anita Białek.

-Obecnie trwa montaż dwukilometrowego odcinka rurociągu tłocznego zlokalizowanego pomiędzy miejscowościami Borczyn i Wierzbica. Prace na tym odcinku wykonawca będzie realizował przez najbliższe cztery miesiące. Równolegle, od maja planuje prace przy sieci kanalizacji grawitacyjnej – relacjonuje wicewójt.

Będziemy śledzić postępy prac i informować na bieżąco.

Przypomnijmy, że zadanie podzieliliśmy na dwa etapy. Pierwszy z nich związany jest z budową kanalizacji w Borczynie. Termin wykonania przypada wraz z końcem bieżącego roku, choć zgodnie z przygotowanym przez wykonawcę harmonogramem zakończą się jesienią. Drugi etap dotyczący budowy w Rębowie zrealizowany będzie wedle szacowanych dat do końca października 2022r.

Zadanie pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kije – budowa sieci kanalizacji sanitarnej III etap” jest realizowane przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Na ten cel gmina otrzymała z funduszy unijnych 1 689 431,00 zł. Całe zadanie kosztować będzie 3 396 599,00 zł. Różnicę stanowią środki własne gminy.

Skip to content
Copy link