Jednogłośnie na TAK. Wójt otrzymał absolutorium

Podczas sesji Rady Gminy w Kijach, która odbyła się dnia 5 lipca 2021 roku, radni jednogłośnie udzielili wójtowi Tomaszowi Sosze wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Kije za 2020 rok. W czasie XXI sesji, wójt przedstawił i omówił m.in. Raport o Stanie Gminy Kije za 2020 rok.

Skip to content
Copy link