Jak nas widzą mieszkańcy?

Szanowni Mieszkańcy!

Dziękujemy wszystkim, którzy w lutym bieżącego roku wzięli udział w ankiecie on-line w ramach projektu pilotażowego „Centrum Wsparcia Doradczego”. Ankieta skierowana była do mieszkańców gmin Partnerstwa Ponidzie: Pińczowa, Złotej, Michałowa, Kij, Jędrzejowa, Sobkowa, Imielna, Wiślicy i Nowego Korczyna. Dodatkowo badaniem objęci zostali uczniowie ostatnich klas szkół ponadpodstawowych.

Poprzez przeprowadzone ankiety udało nam się poznać Państwa opinie na temat:
– waszego miejsca zamieszkania
– jakości oraz dostępności świadczonych lokalnie usług
– potrzeb i oczekiwań w zakresie kierunków rozwoju partnerskich gmin.

Wszystkie głosy podsumowali i przeanalizowali analitycy ankiety. Informacje, które udało się zebrać w trakcie badań, wykorzystamy teraz w procesie planowania kierunków rozwoju partnerstwa Ponidzie (OSI PONIDZIE), do którego gmina Kije przystąpiła w ubiegłym roku. Wasze zdanie liczy się dla nas, bo bazując na Waszych potrzebach wiemy jaką drogę obrać, czego oczekujecie i w co powinniśmy zainwestować, w jaki sposób się rozwijać, jak wydatkować środki.

Serdecznie dziękujemy wszystkim Mieszkańcom Gminy Kije, którzy wzięli udział w badaniu. Trzeba przyznać, że pośród mieszkańców innych (nawet większych gmin) byliście najbardziej aktywni.

Poniżej udostępniamy Państwu zebrane wyniki badań. Wystarczy, że klikniecie na poniższy link.

Skip to content
Copy link