Szanowni Państwo,

z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną w Polsce, mając na uwadze dobro beneficjentów i pracowników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Kielcach Placówka Terenowa w Pińczowie, informujemy o wstrzymaniu bezpośredniej obsługi interesantów.

Prosimy o korzystanie z systemu informatycznego e-KRUS oraz o kontakt z jednostkami organizacyjnymi Kasy poprzez:

– wrzutnię na  dokumenty,

– profil zaufany e-PUAP,

-za pomocą telefonu: 41 357-55-51 lub 41 358-24-16

pod którymi można uzyskać informacje w sprawach:

– EMERYTALNO – RENTOWYCH

– ZASIŁKÓW 

– UBEZPIECZENIOWYCH 

– PREWENCJI I REHABILITACJI 

– poczty elektronicznej pinczow@krus.gov.pllub innego dostępnego kanału komunikacji na odległość.

Kasa informuje, że w sprawach szczególnie skomplikowanych i wymagających wyjaśnienia istnieje możliwość bezpośredniego kontaktu z pracownikami, po uprzednim ustaleniu terminu i godziny wizyty.           

Skip to content
Copy link