Historia, która pozostanie z nami na długo…

Mieszkanki gminy Kije wzięły udział w projekcie pn. „Śladami ks. Władysława Siarkowskiego. Wybrane elementy kultury duchowej na Kielecczyźnie” realizowanego przez Muzeum Wsi Kieleckiej.

Powyższy projekt, to inicjatywa która uzyskała dofinansowanie od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu Kultura Ludowa i Tradycyjna.  Jej celem jest zebranie i skatalogowanie informacji na temat elementów tradycyjnej kultury duchowej Kielecczyzny, które badał ksiądz Władysław Siarkowski – duchowny, etnograf i historyk.

Ksiądz Władysław Siarkowski w swoich pracach opisał szereg różnorodnych praktyk, zwyczajów i obrzędów związanych z kulturą duchową oraz ludową religijnością, które wyraźnie wpływały na życie codzienne mieszkańców wsi Ponidzia.

Stąd właśnie wizyta etnografów w Gminie Kije. Na platformie YouTube można obejrzeć wywiady z dwoma naszymi mieszkankami, które opowiadają o tradycjach, o przeszłości, o swojej młodości i dzieciństwie na ponidziańskiej wsi.

Rozmówczyniami były panie Maria Malara z Umianowic oraz Krystyna Musiał z Włoszczowic. Zachęcamy do obejrzenia filmów, do których linki publikujemy poniżej.

Skip to content
Copy link