Dziś pierwszy dzień półkolonii

W poniedziałek 11. stycznia rozpoczęły się półkolonie dla uczniów klas I-IV z terenu gminy Kije. Ich organizatorem jest Zespół Placówek Oświatowych w Kijach.

Do udziału w wypoczynku zimowym zgłosiło się 48 dzieci. Ich rodzice zgłosili taką chęć do wychowawców. Szkoła zapewniła dzieciom zarówno dowóz na zajęcia, jak i późniejszy powrót do domu, a także posiłki. W programie półkolonii dla każdej z czterech grup kolonijnych, w przeciągu tego tygodnia realizowane będą zajęcia integracyjne, uspołeczniające, gry i zabawy ruchowe, warsztaty przyrodnicze i warsztaty artystyczne. Zaplanowano również spacer po okolicy oraz ognisko na terenie SIK „Kasztelania”.  

Zimowy wypoczynek dla dzieci zorganizowany jest zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego i potrwa do 15 stycznia.

Skip to content
Copy link