Drogi Rolniku – ogłoszenie o konkursie „Sposób na Sukces”

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie zaprasza do wzięcia udziału w XXIII edycji ogólnopolskiego konkursu – „Sposób na Sukces” na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich.

Ideą konkursu jest promocja:

  • przedsiębiorczości na obszarach wiejskich i w miastach do dwudziestu tysięcy mieszkańców,
  • innowacyjnych rozwiązań sprzyjających podnoszeniu jakości życia na obszarach wiejskich, będących przykładami tworzenia i wdrażania „innowacji”
  • działań na rzecz ograniczania skutków niekorzystnych zmian klimatu,
  • włączenia społecznego, zmniejszenia ubóstwa na obszarach wiejskich, ze szczególnym wsparciem zatrudnienia osób z grup defaworyzowanych na rynku pracy,
  • przedsięwzięć efektywnie zrealizowanych przy wsparciu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i innych programów pomocowych

Warunki przystąpienia do konkursu:

Do XXIII edycji konkursu „Sposób na sukces” mogą być zgłaszane przedsięwzięcia uruchomione w okresie od 1 lipca 2021 roku do 28 lutego 2023 roku.

Karty zgłoszenia udziału w konkursie należy przesyłać w terminie do 15 kwietnia 2023 roku bezpośrednio do Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie na adres: ul. Pszczelińska 99, 05-840 Brwinów z dopiskiem: Konkurs „Sposób na Sukces” lub do wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego właściwego dla miejsca realizowanego przedsięwzięcia.

Regulamin Konkursu oraz dokumenty do pobrania dostępne są pod adresem:

https://www.cdr.gov.pl/dzialania/konkursy/sposob-na-sukces

Skip to content
Copy link