Bezpieczne gospodarstwa rolne w gminie Kije. Czy są? Zgłaszajcie!

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Pińczowie zaprasza wszystkich rolników do wzięcia udziału w XVIII Ogólnokrajowym Konkursie „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych oraz upowszechnianie wiedzy na temat zapobiegania wypadkom przy pracy rolniczej i rolniczym chorobom zawodowym.

Głównymi organizatorami konkursu są:

– Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

-Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

– Państwowa Inspekcja Pracy ,

– Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

– Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa .

Konkurs przebiegać będzie pod Patronatem Honorowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Warunkiem udziału w konkursie jest przekazanie do najbliższej Placówki Terenowej w terminie do 23 kwietnia 2021r. Formularza zgłoszeniowego.

Regulamin konkursu wraz z formularzem zgłoszeniowym dostępny jest na stronie internetowej KRUS oraz w Placówce Terenowej w Pińczowie.

Laureaci wszystkich etapów konkursu otrzymają nagrody rzeczowe i pieniężne ufundowane Organizatora, Współorganizatorów i fundatorów.

Wszelkich informacji dotyczących konkurs można uzyskać w placówce Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Pińczowie pod numerem telefonu 41 3582411, 41 3582414.

Skip to content
Copy link