ARiMR – pomoc finansowa dla KGW

120 mln złotych pomocy finansowej dla Kół Gospodyń Wiejskich

Koła Gospodyń Wiejskich wpisane do Krajowego Rejestru KGW mogą ubiegać się
o wypłatę pomocy finansowej, której wysokość będzie uzależniona od liczby członków zrzeszonych w danym kole. I tak dla:

  • KGW od 10 do 30 osób – 8 tys. zł,
  • KGW od 31 do 75 osób – 9 tys. zł,
  • KGW od 75 osób – 10 tys. zł.

Nabór wniosków będzie trwał do 30 września 2024 roku, ale nie dłużej niż do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację ww. programu.

Skip to content
Copy link